Slide 2
Hisszük, hogy békés és felemelő jövő csakis tisztességre és kölcsönös bizalomra épülhet
Slide 1
Az európai uniós támogatások törvényes felhasználását felügyeljük
Slide 3
Gazdasági kultúraváltással is teszünk a korrupció ellen
previous arrow
next arrow

Az Integritás Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet, ideértve a szerződéskötőt is, nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely érinti az európai uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek komoly kockázata felmerül.

A Hatóság hatáskörrel rendelkezik különösen az Európai Uniótól részben vagy egészben pénzügyi támogatásban részesülő tervezett, folyamatban lévő vagy korábbi intézkedések vagy projektek tekintetében.

Hisszük, hogy békés és felemelő jövő csakis tisztességre és kölcsönös bizalomra épülhet.

Bejelentés

Az európai uniós források közérdekű felhasználása közös ügyünk.

Éppen ezért minden olyan információt szívesen fogadunk, amely segíthet az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos csalások, összeférhetetlenség, korrupció vagy egyéb jogsértés, szabálytalanság feltárásában.

Az Integritás Hatóság jelenleg olyan ügyeket vizsgálhat, amelyekről bejelentés útján értesül. A Hatóság minden bejelentett ügyet megvizsgál.

Kérjük, jelentse be, ha Önnek tudomása van európai uniós források felhasználásával vagy ellenőrzésével kapcsolatosan:

• csalásról
• összeférhetetlenségről
• korrupcióról
• egyéb jogsértésről vagy szabálytalanságról.

Személyes panasz és bejelentés fogadására sajnos nincs lehetőség.

Panaszt, bejelentést az alábbi e-mail címen fogadunk:

bejelentes@integritashatosag.hu

Ide kattintva átvezetjük önt (választhatóan anonim) bejelentő felületünkre.