Szent István lovasszobra a Halászbástyánál.
Budai vár, Lánchíd, és a Parlament, esti kivilágításban.
Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén
Első dia
Hisszük, hogy békés és felemelő jövő csakis tisztességre és kölcsönös bizalomra épülhet
Második dia
Az európai uniós támogatások törvényes felhasználását felügyeljük
Harmadik dia
Gazdasági kultúraváltással is teszünk a korrupció ellen
Előző dia
Következő dia

Integritás Hatóság

Az Integritás Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet, ideértve a szerződéskötőt is, nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely érinti az európai uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek komoly kockázata felmerül.

A Hatóság hatáskörrel rendelkezik különösen az Európai Uniótól részben vagy egészben pénzügyi támogatásban részesülő tervezett, folyamatban lévő vagy korábbi intézkedések vagy projektek tekintetében.

Hisszük, hogy békés és felemelő jövő csakis tisztességre és kölcsönös bizalomra épülhet.

Legutolsó blogbejegyzések

 • Tudnivalók röviden a közbeszerzésekről

  Az Integritás Hatóság költségvetési szervként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján ajánlatkérőnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő értékű visszterhes szerződései megkötésére – a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok alapján – közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. A Kbt. meghatározza, hogy milyen tárgyú szerződések esetén kell közbeszerzési eljárást lefolytatni:…

  Tovább

 • Kommunikációs tender: be kell tartanunk a közbeszerzési törvény előírásait

  Kommunikációs tender: be kell tartanunk a közbeszerzési törvény előírásait

  Mivel a Hatóság DNS-ébe van kódolva a jogszabályoknak való megfelelés, kiemelten fontosnak tartja, hogy a közbeszerzési törvény előírásait is maradéktalanul betartsa.   Az Integritás Hatóság törvény szerint minden ajánlattevővel tárgyalni köteles, aki a részvételi szakaszban megfelelt – ebből tehát a közbeszerzés későbbi nyertesére egyáltalán nem lehet következtetni” – mondta el a Hatóság kommunikációs közbeszerzési kiírásával kapcsolatban…

  Tovább

 • Az Integritás Hatóság a jogkörei bővítését kéri

  Az Integritás Hatóság a jogkörei bővítését kéri

  Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a nyomozási jogkörök kiszélesítésének szükségességét hangsúlyozta Brüsszelben megtartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. Alább olvasható teljes nyilatkozata: A magyar Integritás Hatóság, mint független és autonóm állami szerv, az európai uniós kondicionalitási eljárás egyik legfontosabb mérföldköve. A Hatósággal szemben elvárás az európai uniós támogatásokkal való visszaélések megelőzése, azonosítása és vizsgálata Magyarországon. Autonóm államigazgatási…

  Tovább

 • Közbeszerzés kommunikációs szolgáltatásokra

  Közbeszerzés kommunikációs szolgáltatásokra

  Megjelent az Integritás Hatóság „Kommunikációs szolgáltatások beszerzése 24 hónapra” tárgyú közbeszerzési eljárás hirdetménye a Közbeszerzési Értesítőben. A cél, hogy a Hatóság következő időszakban tervezett médiaaktivitásához és társadalmi edukációs céljaihoz megfelelő szakmai partnereket bízzon meg keretszerződéssel, ezért indított európai uniós közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi/részvételi határidő 2024. május 9. A 3 részből álló kiírás az alábbi linken…

  Tovább

Bejelentés

Az európai uniós források közérdekű felhasználása közös ügyünk.

Éppen ezért minden olyan információt szívesen fogadunk, amely segíthet az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos csalások, összeférhetetlenség, korrupció vagy egyéb jogsértés, szabálytalanság feltárásában.

Az Integritás Hatóság jelenleg olyan ügyeket vizsgálhat, amelyekről bejelentés útján értesül. A Hatóság minden bejelentett ügyet megvizsgál.

Kérjük, jelentse be, ha Önnek tudomása van európai uniós források felhasználásával vagy ellenőrzésével kapcsolatosan:

• csalásról
• összeférhetetlenségről
• korrupcióról
• egyéb jogsértésről vagy szabálytalanságról.

Panaszt, bejelentést az alábbi e-mail címen fogadunk:

bejelentes@integritashatosag.hu

Ide kattintva átvezetjük önt (választhatóan anonim) bejelentő felületünkre.