Folyamatban lévő közbeszerzések

Kommunikációs szolgáltatások beszerzése 24 hónapra

Eljárás típusa: Hirdetménnyel induló tárgyalásos
Eljárásrend: Uniós

Eljárás tárgya: Az Integritás Hatóság kommunikációját támogatandó közbeszerzési eljárás három részből áll:

  1. PR szolgáltatások (a Hatóság sajtómegjelenéseit, saját honlapján, közösségi médiaoldalakon megjelenő tartalmait támogató szolgáltatások)
  2. Országos médiakampány lebonyolítása, offline és online médiamenedzsment, médiavásárlás (kommunikációs kampányok felületeinek megvásárlása)
  3. Kreatív tervezési és gyártási feladatok (kommunikációs anyagok, kampányok tervezése, kivitelezése, pl. grafikai vagy videós szolgáltatások)

A keretszerződés időtartama: 24 hónap

Keretösszeg: 1. rész – 290.096.000 Ft ; 2. rész – 654.000.000 Ft ; 3. rész – 189.300.000 Ft

Értékelési szempontok: szakmai ajánlat, ár

Részvételi jelentkezés határideje: 2024.05.09. 10:00

Ajánlattételi határidő: 2024.06.14. 09:00

Részletek:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000314482024/reszletek

Adatközponti és felhasználói licencek beszerzése

Eljárás típusa: Nyílt
Eljárásrend: Uniós

Eljárás tárgya: Az Integritás Hatóság adatközponti és felhasználói licenceinek beszerzésére irányuló eljárás két részből áll:

  1. Microsoft licencek beszerzése SCE konstrukcióban. A beszerzés keretében szerver és cloud licencek szállítása valósul meg, valamint az azokhoz kapcsolódó licence követés biztosítása 3 éves időtartamra.
  2. Microsoft licencek beszerzése MPSA és CSP szerződéses konstrukcióban. A beszerzés keretében a Microsoft MPSA és CSP terméklistájában szereplő licencek szállítása és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítása valósul meg folytatólagosan szerződéses hatály kezdetétől számított 3 éves időtartamra.

A szerződés időtartama: 36 hónap

Keretösszeg: 1. rész –  115.000.000 Ft; 2. rész – 145.000.000 Ft

Értékelési szempontok: ár

Ajánlattételi határidő: 2024.04.26. 10:00

Részletek: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144362024/reszletek