Értékek

Becsület

A becsület egy belső minőség: erkölcsi erény és eszmény, amely az egyén vagy közösség magatartását az igazság, az erkölcs és az emberiesség szellemében irányítja. Az erkölcsi szembenézés képessége, amikor egy személy képes vállalni a felelősséget tettei következményeiért. A becsületünk iránytűként szolgál a mindennapokban és hitelt ad annak, amit teszünk.

Szolgálat

A szolgálat a közösség, intézmény, ügy támogatása, valaminek a megvalósítását, sikerét elősegítő tevékenység. Az Integritás Hatóság kizárólag a közjó szolgálatában áll: a közjó javára végzi tevékenységét, és a közjót támogatja. A gazdasági bűnözés, ezen belül a korrupció különösen veszélyezteti a társadalmat. Aláássa az emberek egymásba, az államba és intézményeikbe vetett bizalmát, és negatívan befolyásolja az állampolgárok életét. Az etikátlan cselekedetek elleni hatékony küzdelemben minden kollégánk elkötelezetten szolgálja a közérdeket és bizalmat teremt. Szolgálatunk olyan társadalmat épít, amelyre a következő nemzedékek élhető jövőjüket alapozhatják.

Feddhetetlenség

Az Integritás Hatóság munkatársa csak olyan ember lehet, akit erkölcsi szempontból megrovás, feddés nem érhet. Nemcsak feddhetetlennek kell lenni, annak is kell látszani. Aki a korrupció ellen harcol, azt nem érheti gyanú. Az Integritás Hatóság tevékenységének, ugyanúgy, mint a Hatóság munkatársainak, a feddhetetlenség és pártatlanság legmagasabb szintű normáit kell betartania. A tökéletes feddhetetlenség a legkevesebb, amivel a hazánkat szolgáljuk.

Elszántság

A gazdasági bűnözés és a korrupció összetettsége és elterjedtsége olyan mértékű kihívás, amelynek leküzdése folyamatos és erős elszántságot igényel. Saját tevékenységünkkel is példát mutatunk, hozzájárulva az átláthatóság, az elszámoltathatóság és így a bizalom kultúrájának kialakításához.

Szakmaiság

A gazdasági bűnözés, a korrupció elleni küzdelemben a szakmai felkészültségünk a kulcs, hogy eredményesen és hatékonyan vegyük fel a harcot és szolgáljuk a közérdeket. Az Integritás Hatóság ezért kiválóan, folyamatosan képzett munkatársakkal dolgozik, valamint a legkorszerűbb technológiai megoldásokat alkalmazza és fejleszti munkájához.

Csapatmunka

Az Integritás Hatóság sikerének záloga a magasan képzett és elkötelezett munkatársak csapatmunkája a közös cél érdekében. Ez teszi lehetővé, hogy erőfeszítései sikeresek legyenek. Ebben a csapatmunkában a kormányzat, a civil társadalom és a magánszektor szereplőivel, valamint nemzetközi szervezetekkel is együttműködünk. Különösen számítunk a közérdekű bejelentők (whistleblower) segítségére. Csapatmunka házon belül és kívül. Csak így lehetünk sikeresek a gazdasági bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben.