Az Integritás Hatóság a jogkörei bővítését kéri

Cikk publikálásának ideje:

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a nyomozási jogkörök kiszélesítésének szükségességét hangsúlyozta Brüsszelben megtartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. Alább olvasható teljes nyilatkozata:

A magyar Integritás Hatóság, mint független és autonóm állami szerv, az európai uniós kondicionalitási eljárás egyik legfontosabb mérföldköve. A Hatósággal szemben elvárás az európai uniós támogatásokkal való visszaélések megelőzése, azonosítása és vizsgálata Magyarországon. Autonóm államigazgatási szervként a Hatóság kiáll a hatalmi ágak szétválasztása mellett.

A korrupció nem csak a jogszabályok és pénz kérdése; a korrupció morális ügy. A korrupció aláássa nemzetünket, egyenlőtlenséget és igazságtalanságot eredményez. Hatása leginkább a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit érinti, megfosztva ezzel őket egy jobb élet reményétől. Annak érdekében, hogy gondoskodjunk Magyarország jövőjéről és javítsunk versenyképességén, egyesítenünk kell erőinket és fel kell vennünk a harcot a korrupció és a hivatali, illetve hatalommal való visszaélés ellen.

Ma azért vagyok itt, hogy bemutassam a Hatóság működésének első évét, és hogy áttekintést nyújtsak arról, hol és milyen további erőfeszítésekre van még szükség.

Küldetésünk a feddhetetlenség iránti elkötelezettségünket tükrözi, hogy megtisztítsuk gazdaságunkat a korrupciótól, és hogy fényesebb jövő alapjait fektessük le Magyarországon.

Autonóm intézményként a Hatóság arra törekszik, hogy a demokrácia és a társadalmi igazságosság alapjainak megerősítésével a korrupció elleni védőbástyaként szolgáljon.

Fontos megemlíteni, hogy a Hatóság nem politikai szereplő, így ennek megfelelően most és a jövőben is köteles a politikai hovatartozástól és célkitűzésektől mentes magatartást tanúsítani.

Jelentős előrehaladást értünk el a Hatósága hatáskörébe tartozó területeken. A kezdeti nehézségek ellenére egy olyan megbecsült szervezetté nőttük ki magunkat, amely mind hazánkban, mind nemzetközi viszonylatokban tekintélyt parancsol.

Vizsgálatok és nyomozások útján rendszerszintű hibákat és hiányosságokat fedtünk fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatosan.

Kézzelfogható eredményeink közül az alábbi példákkal szolgálhatunk:

  • A 2023-as évben 304 millió eurós összértékű európai uniós támogatással kapcsolatos ügyet vizsgáltunk; ez is tükrözi az adófizetők pénzének védelme iránti elkötelezettségünket.
  • A 2023-as év végére lezárt 5 vizsgálatot tekintve összesen 19 intézkedést és 12 javaslatot terjesztettünk elő. A 2024-es év első negyedében további vizsgálatok lezárására került sor.
  • 2022 decembere és 2023 vége között a mindössze 3 főt számláló intézményünk 81 elhivatott szakemberből álló csapatra bővült. A személyzet jelenleg 98 főt számlál.
  • 2023. december 31-vel bezárólag 215 lakossági értesítést kaptunk, melyből 114 európai uniós forrásokkal kapcsolatos, ami mutatja a társadalom intézményünkbe vetett bizalmát.
  • A Hatóság 2 bűnügyi feljelentést tett, valamint értesítette az érintett hatóságokat, beleértve az OLAF-ot és az Európai Ügyészséget, ami mutatja az elszámoltathatóság iránti lehető legmagasabb szintű elkötelezettségünket.
  • Egyedi beszámolókat tettünk közzé, valamint fejlesztési javaslatokat tettünk a magyar közbeszerzési rendszer, a magyar közigazgatásban jelen lévő integritási veszélyek, illetve a magyar vagyonnyilatkozati rendszer vonatkozásában. Ezen jelentések mindegyike elérhető a weboldalunkon.

Míg eredményeink tekintélyt parancsolók, munkánknak még messze nincs vége. Kitartunk az integritás és az elszámoltathatóság kultúrájának elősegítése iránti elkötelezettségünkben. Olyan kezdeményezések, mint az Integritás Akadémia és stratégiai partnerségek segítségével folytatjuk az oktatás területén folytatott tevékenységünket, illetve a példamutatás szellemében történő iránymutatást.

Sajnálatos módon a jó hírek itt véget érnek.

Kutatást végeztünk hasonló mandátummal rendelkező, európai uniós országokban működő intézmények vonatkozásában. Ez a kutatás megmutatta, hogy sikeres és hatékony intézmények két kölcsönösen, egymást támogató alappilléren nyugszanak. Ezek az autonómia és az érvényesíthető vizsgálati jogkörök.

Az Európai Tanács a végrehajtási határozatban és azt követően hangoztatott aggályai látszólag sajnos bebizonyosodtak. Az Integritás Hatóság jogkörei nem elegendők, továbbá még a biztosított jogkörök sem végrehajthatók.

Ezúttal szeretném emlékeztetni az érintett feleket, hogy a Hatósággal szemben elvárás az európai uniós támogatásokkal való visszaélések hatékony megelőzése, azonosítása és vizsgálata. Ez egy fontos küldetés, amely használható eszközöket és jogköröket igényel.

Ezekkel azonban mi nem rendelkezünk.

A Hatóság elkészítette a jogszabályra vonatkozó javasolt módosításokat, amelyeket benyújtott mind a magyar Igazságügyi Minisztérium és az Európai Bizottság részére. Hiszünk abban, hogy a javasolt módosítások, és csakis a javasolt módosítások, lehetővé fogják tenni, hogy az Integritás Hatóság teljesítse mandátumát.

Végezetül engedjék meg, hogy újra kifejezzem megingathatatlan elkötelezettségünket a korrupció elleni küzdelemben. Együtt felépíthetünk egy, az őszinteségen, átláthatóságon és feddhetetlenségen alapuló jövőt.