Közös nyilatkozat a Nemzetközi Korrupcióellenes Konferencián

Cikk publikálásának ideje:

Közös nyilatkozatot fogadtak el a Vilniusban megrendezett 21. Nemzetközi Korrupcióellenes Konferencia résztvevői. A rendvédelmi szervek és korrupcióellenes hatóságok magasszintű találkozójának delegáltjai, az Integritás Hatósággal együtt egységesen kiállnak a magasszintű korrupció elleni küzdelem, valamint a jogállamiság fenntartása mellett.

21. Nemzetközi Korrupcióellenes Konferencia

Rendvédelmi szervek és korrupcióellenes hatóságok magasszintű

 találkozója

2024. június 20. Vilnius (Litvánia)

KÖZÖS NYILATKOZAT

A 2024. június 18–21-én, a litvániai Vilniusban megrendezett 21. Nemzetközi Korrupcióellenes Konferencia alkalmából összegyűlt nemzeti és nemzetközi rendvédelmi szervek, valamint korrupcióellenes hatóságok vezetőiként és vezető képviselőiként egységesen kitartunk a magasszintű korrupció elleni küzdelem, valamint a jogállamiság fenntartása mellett. A kormányzati, valamint az üzleti szféra legmagasabb szintjein jelen lévő korrupció sérti az emberi jogokat, aláássa a jogállamiságot és a közbizalmat, piacbefolyásoló hatású, valamint gátolja a fenntartható fejlődésre irányuló erőfeszítéseket, és akár az adott állam vagy régió biztonságát és stabilitását is veszélyeztetheti.

Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezményének és egyéb releváns nemzetközi megállapodásoknak megfelelően – valamint az egyes állami szervezetek által vállalt mértékben – töretlenül kiállunk az átláthatóság, az elszámoltathatóság, valamint az integritás mellett a szervezetirányítás területén. Felhívunk minden nemzeti, nemzetközi rendvédelmi szervet és korrupcióellenes hatóságot, hogy egyesítsék erőiket a hatalom legmagasabb szintjein korrupciós tevékenységet végzők felelősségvonására irányuló vizsgálati és büntetőeljárási képességeik megerősítésének érdekében.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni a nemzetközi együttműködés, valamint az információcsere jelentőségét a magasszintű korrupció elleni küzdelemben. Újfent kiemeljük, mekkora jelentőséggel bír a rendvédelmi szervek és a korrupcióellenes hatóságok közötti együttműködés bővítése a határokon átívelő, magasszintű korrupciós esetek eredményes leleplezésében, vizsgálatában és az azok elleni büntetőeljárások lefolytatásában.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ismeretek bővítése, a források allokációja, valamint a hatékony stratégiák végrehajtása kritikus fontosságú a magasszintű korrupció és kapcsolódó pénzforgalom jól elrejtett, kifinomult eseteinek leleplezésében. A korrupciós gyakorlatok folyamatosan változnak; ennek megfelelően egy olyan sokoldalú megközelítésre van szükség, amely hatékonyan alkalmaz fejlett technológiai eszközöket, speciális szakértelmet, valamint él a nemzetközi együttműködés adta lehetőségekkel.

Hangsúlyozzuk továbbá a folyamatos oktatás és a kapacitást bővítő programok szükségességét annak érdekében, hogy a rendvédelmi szervek és a korrupcióellenes hatóságok birtokába kerüljenek az összetett korrupciós rendszerek leleplezéséhez szükséges ismereteknek és eszközöknek. Kiemelt fontossággal bír a korszerű törvényszéki eszközökbe, adatelemzésbe, valamint pénzügyi hírszerzésbe történő befektetés annak érdekében, hogy egy lépéssel mindig előrébb legyünk a korrupciós tevékenységet folytatók által alkalmazott kifinomult módszerekkel szemben.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a korrupcióban részt vevő, befolyásos egyének és szervezetek felelősségre vonása bizonyos tényezők (például jogi kiskapuk, politikai befolyás) okán nem egyszerű feladat. Azért, hogy megbirkózzunk ezekkel a kihívásokkal, hangsúlyozzuk a szilárd jogi keretrendszerek, a megerősített vizsgálati kapacitások, valamint a független igazságügyi rendszerek fontosságát.

Ismételten hangsúlyozzuk a bejelentők védelmének, valamint annak a szükségességét, hogy az állampolgárok számára létrehozzunk olyan biztonságos környezetet, amelyben lehetőségük van a retorzió félelme nélkül jelenteni a magasszintű korrupciós eseteket. A bejelentők kulcsfontosságú szerepet játszanak a korrupció leleplezésében, valamint segítenek a bűnösök felelősségre vonásában.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a civil társadalmat és a magánszektort szükséges bevonni a korrupció elleni küzdelembe. A partnerségben zajló munka révén növelhetjük kollektív befolyásunkat és nagy előrelépést tehetünk a közéleti átláthatóság és az integritás elősegítésének célja felé.

Vállaljuk, hogy saját intézményeinkben is fenntartjuk az etikus magatartás, az elszámoltathatóság és az átláthatóság legmagasabb szintű normáit. Példát mutatunk, továbbá kifejezzük a magasszintű korrupció elleni küzdelem iránti, helytől független, töretlen elkötelezettségünket.

Az alábbi szervezetek vezetőinek és vezető képviselőinek közös támogatásával:

Nemzetközi szervezetek, testületek és ügynökségek  
Interpol Eurojust
Európai Ügyészség
Europol
OLAF
Nemzeti hatóságok:  
Argentína
Dél-afrikai Köztársaság
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Észtország
Franciaország
Franciaország
Georgia
Indonézia
Jordánia
Kanada
Koszovó
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Litvánia
Magyarország (Integritás Hatóság)
Malawi
Moldova
Moldova
Olaszország
Seychelle-szigetek
Ukrajna
Zambia

21st International Anti-Corruption Conference

High-Level Meeting of Law Enforcement and Anti-Corruption Authorities

20 June 2024, Vilnius, Lithuania

JOINT STATEMENT

As heads and senior representatives of national and international law enforcement and anti-corruption authorities, who gathered at the 21st International Anti-Corruption Conference on 18-21 June 2024 in Vilnius, Lithuania, we stand united in our commitment to combatting high-level corruption and upholding the rule of law. Corruption at the highest levels of government and business infringes human rights, undermines the rule of law, erodes public trust, distorts economic markets, hampers sustainable development efforts and might even threaten security and stability of a particular state or region.

In accordance with the United Nations Convention against Corruption and other relevant international instruments, to the extent each state (organisation) is bound to, we reaffirm our commitment to promoting transparency, accountability, and integrity in all aspects of governance. We call all national and international law enforcement and anti-corruption authorities to work together to strengthen investigative and prosecutorial capabilities to hold accountable those who engage in corrupt practices at the highest levels of power.

We emphasize the importance of international cooperation and information sharing in combating high-level corruption. We reaffirm the need to enhance collaboration among law enforcement agencies and anti-corruption authorities to effectively detect, investigate and prosecute cases of high-level corruption across borders.

We recognise the critical importance of enhancing skills, allocating resources, and implementing effective strategies to detect well-hidden, sophisticated schemes of high-level corruption and associated financial flows. The evolving nature of corruption demands a multifaceted approach that leverages advanced technological tools, specialised expertise, and international cooperation.

We highlight the need for continuous training and capacity-building programs to equip law enforcement agencies and anti-corruption authorities with the necessary skills and tools to uncover complex corruption schemes. Investing in cutting-edge forensic capabilities, data analytics, and financial intelligence is paramount to staying ahead of increasingly sophisticated methods employed by corrupt actors.

We recognise the complexities involved in holding powerful individuals and entities accountable for corrupt practices, including legal loopholes and political influence. To overcome these challenges, we advocate for robust legal frameworks, strengthened investigative capacities, and independent judicial systems.

We reaffirm the need to protect whistleblowers and create a safe environment for individuals to report instances of high-level corruption without fear of retaliation. Whistleblowers play a crucial role in exposing corruption and holding perpetrators accountable.

We recognize the need to engage with civil society and the private sector in our efforts to combat high-level corruption. By working together in a spirit of partnership and collaboration, we can strengthen our collective impact and advance our shared goal of encouraging transparency and promoting integrity in public life.

Together, we pledge to uphold the highest standards of ethical conduct, accountability, and transparency in our own institutions. We will lead by example and demonstrate our unwavering commitment to combatting high-level corruption wherever it may occur.

Jointly endorsed by heads and senior representatives from –

International organisations, bodies and agencies:    
Interpol Eurojust  
European Public Prosecutor’s Office  
Europol  
OLAF  
National authorities:    
Argentina Administrative Investigations Office
Canada Royal Canadian Mounted Police
Estonia Internal Security Service
France National Financial Prosecution Office
France Central Office against Corruption and Financial and Tax crimes
Georgia Anti-Corruption Bureau
Hungary Hungarian Integrity Authority
Indonesia Corruption Eradication Commission
Italy Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Kosovo Agency for Prevention of Corruption
Jordan Integrity & Anticorruption Commission
Latvia Corruption Prevention and Combating Bureau
Lithuania Special Investigation Service
Lithuania Prosecutor General’s Office
Malawi Anti-Corruption Bureau
Moldova National Anti-Corruption Center
Moldova Anti-corruption Prosecutor’s Office
Poland Central Anticorruption Bureau
Seychelles Anti-Corruption Commission
South Africa National Prosecuting Authority
Ukraine National Agency on Corruption Prevention
United Kingdom Serious Fraud Office
United States of America Department of Justice
United States of America Federal Bureau of Investigations
Zambia Anti-Corruption Commission

_________________________