Levél dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselőnek

Cikk publikálásának ideje:

Az Integritás Hatóság Elnöke a mai napon az alábbi levelet küldte dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselőnek, a képviselő úr Facebook-bejegyzése kapcsán, amelyben bejelentésére kapott hivatalos válaszunkat hozta nyilvánosságra.

Tisztelt Dr. Hadházy Ákos Képviselő Úr!

Az Integritás Hatóság nevében köszönöm, hogy felhívta a figyelmet az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaélések bejelentését követő munkafolyamatok megismertetésének szükségességére. A jövőben több háttérinformációval szolgálunk a bejelentők számára a Hatóság döntéseivel kapcsolatosan.

Engedje meg, hogy az Ön bejelentésével kapcsolatban ezt most megtegyük.

A Hatóság minden hozzá érkező bejelentés esetében elsőként azt értékeli, hogy van-e hatóköre az adott ügyben.

A 2022. évi XXVII. törvény (Eufetv.) rendelkezései szerint a Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet, ideértve a szerződéskötőt is, nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely érinti az európai uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek komoly kockázata felmerül. A Hatóság hatáskörrel rendelkezik különösen az Európai Uniótól részben vagy egészben pénzügyi támogatásban részesülő tervezett, folyamatban lévő vagy korábbi intézkedések vagy projektek tekintetében.

Bejelentések és panaszok beérkezése után a Hatóság megvizsgálja azt, hogy európai uniós forrás érintett-e. Teszi ezt többek között úgy, hogy kiértékeli a bejelentő által a Hatóság rendelkezésére bocsátott iratokat és információkat. Amennyiben a Hatóság feltárja annak lehetőségét, hogy uniós forrás tekintetében visszaélés történhetett, akkor dönthet arról, hogy vizsgálatot indít.

Az Ön által tett bejelentés kapcsán a Hatóság ugyanezt az eljárást követte, és a többek között Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján megállapította, hogy a jelzett ügy bírósági eljárás alatt van. Ez azt jelenti, hogy az Integritás Hatóságnak (számos más szervhez hasonlóan) nincsen jogköre betekinteni az érintett iratokba. A rendelkezésünkre álló információk alapján nem találtunk olyan új körülményeket és bizonyítékokat, amely a folyamatban lévő bírósági eljárás mellett önálló vizsgálat indítását indokolhatta volna.

A Hatóság figyelemmel kíséri az ügyet, és ha a későbbiekben megalapozottnak látja, vizsgálati eljárást indít annak érdekében, hogy feltárja azokat a körülményeket, amelyek hátrányosan érintik az európai uniós pénzügyi támogatások végrehajtását.

A Hatóság minden rendelkezésére álló eszközzel fellép a korrupció és a visszaélések ellen, ugyanakkor egyértelmű, hogy a Hatóság jogköreinek pontosítása és bővítése elengedhetetlen az uniós források érdemi védelméhez. Ezirányú törvénymódosító javaslatainkat beterjesztettük az előkészítésért felelős minisztériumoknak, valamint jeleztük az Európai Bizottság felé is.

A korrupció elleni küzdelem az egész nemzet közös érdeke. Munkájához további sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel,

Biró Ferenc
elnök